Senaste inlägg Populäraste inlägg

Få senaste inlägg automatiskt

Ta vara på tillfället, det gör Elgocell över hela världen…

Av Björn Solfors, 26 november 2015

Dåligt isolerade fjärrvärmerör blev starten för Elgocell – och en världsunik teknik med helt vanlig cellplast. Nu tar Kristianstadföretaget sitt största steg hittills med ett nystartat dotterbolag i Storbritannien.

Storbritanniens motsvarighet till miljonprogrammet, så kallade social housing-områden, står inför enorma renoveringsbehov. Samtidigt måste gasen bytas ut mot mer miljövänlig värmeteknik för att landet ska klara de höga miljömålen med drastiskt minskade koldioxidutsläpp. För Elgocell – som utvecklar och säljer välisolerade kulvertsystem för värme, kyla och ventilation – betyder det goda affärsmöjligheter. Så goda att företaget för bara ett par veckor sedan registrerade ett dotterbolag i landet.

”England har många radhusområden som är som våra miljonprogram. Man vill bygga bort gasen samtidigt som massor av fabriker inte tar hand om sin spillvärme. Svensk miljöteknik är eftertraktad internationellt och Sverige och Danmark ligger väldigt långt fram när det gäller fjärrvärme. Så det finns en enorm potential”, säger Göran Olsson, vd och ägare av Elgocell.

IMG_8087

Elgocell är således inte ensamma om att satsa på den potentiella miljardmarknaden. Men tekniken är de faktiskt alldeles ensamma om i världen. Resan mot den banbrytande idén började med några trasiga el- och oljepannor i Huaröd i slutet av 90-talet. Byn beslutade sig för att satsa på fjärrvärme.

”Men det fanns inga kulvertprodukter på marknaden som var tillräckligt välisolerade för att få ekonomi i det. Det var för långt mellan husen och för låga effekter, upp till hälften av värmen försvann på vägen.”

Göran Olssons far Lars Ohlsson, som arbetat många år i energibranschen, började titta på en ny lösning. Tillsammans med en cellplastfabrik togs fyrkantiga isoleringsblock av vanlig cellplast fram – och testerna av LTH i Lund bekräftade halverade värmeförluster.

Viktoriaskolan4

”Med prototypen under armen träffade vi en vd för ett byggbolag i Värnamo. Och han sa ja direkt”, säger Göran Olsson.

Affären innebar att far och son tillsammans bildade Elgocell 2002. Men att slå sig in med en helt ny produkt i en konservativ bransch har inte varit alldeles enkelt.

”Många ville använda det man kände till och visste fungerade. Man visste inte ens hur mycket värme man förlorade i sina kulvertsystem. Genom att lyfta fram energiförlusterna som en viktig fråga har vi gjort en stor insats i branschen”, säger han.

Nu väntar exakt samma resa utomlands. Konservativa Storbritannien ska inte bara överge gasen – bostadsrättsföreningarna måste också tänka utanför boxen när det gäller just Elgocells lösning på fjärrvärmeisolering.

”Det finns inte så många konsulter där som vet hur det funkar. Så vi får ta det ett steg i taget. Men affärskulturen är rätt lik den svenska och man är väldigt medvetna om koldioxidutsläppen, samtidigt som vår teknik är förhållandevis billig.”

Investeringarna i nytt dotterbolag i Storbritannien har Elgocell gjort tillsammans med ett internationaliseringsstöd från Almi och Tillväxtverket. Även dokumentation på engelska och en engelsk hemsida har tagits fram som ett led i expansionsplanen och en lokal underleverantör har kontrakterats.

”Man är närmare en affär i Storbritannien om man har ett engelskt bolag. Det är bara att se till sig själv: jag handlar helst av svenska företag. Man använder gärna skandinavisk teknik, bara man kan göra affären i England och de ser att vi har en produktion i landet.”

Men enligt Göran Olsson har företaget fortfarande massor att göra på hemmaplan och bland slutkunderna i Sverige finns främst kommunala bostadsbolag, energibolag och privata fastighetsägare. Elgocell har fortfarande ett starkt fäste i kommunerna runt Värnamo, men projekten pågår i dag över hela Sverige. I de norra delarnas tuffare klimat är den välisolerade affärsidén efterfrågad och företaget är bland annat involverat i ett unikt utvecklingsprojekt i Kiruna inför den kommande stadsomvandlingen.

”Tillsammans med stora drakar som NCC, LKAB, Tyréns och Sweco tittar på ett sätt att förlägga kulvert, vatten och avlopp enklare för att få ner kostnaderna. Tanken är att man ska ta överskottsvärme från gruvan och köra med lågtemperaturfjärrvärme på 60 grader.”

Samtidigt har företaget knutit ett unikt ramavtal med Skanska, som tillsammans med bland andra IKEA driver utvecklingen av Bo Klok-bostäder. Under året har byggena tagit fart med flera projekt i bland annat Helsingborg, Visby och Falkenberg.

”Vi levererar all kuvert för värmedistribution och varmvatten mellan flerbostadshusen.”

Hur får man som liten aktör ett ramavtal med en gigant som Skanska?

”Vi övertalade dem att prova och sedan gjorde vi en bra uppföljning. Det började med att vi fick napp hos en byggare i Göteborg, som vi kunde använda som referens. De hade tidigare använt sig av kopparkulvertar, så med vårt system halverar de både priset och värmeförlusterna i husen. Det rimmar väldigt väl med deras miljöpolicy, samtidigt som bostadsrättföreningarna får betydligt lägre driftskostnader.”

För Elgocell, som i år ökar omsättningen från 7 till 11 Mkr, är det med andra ord raka rör mot fortsatt tillväxt som gäller.

”Förra hösten, i samband med valet, hade vi en liten dipp. Men nu går det bra och det byggs jättemycket. Vi har stora leverantörer som vi kan växa med och ju större vi blir, desto mer kan vi också pressa priserna. Vi är redo om det smäller till”, säger Göran Olsson.

 

Text och foto: Björn Solfors

Intresserad av världens roligaste uppdrag?

Få senaste inlägg automatiskt

Vad vill du läsa om?