Senaste inlägg Populäraste inlägg

Få senaste inlägg automatiskt

Är Skåne på väg att bli Europas mest innovativa region?

Av Mikael Kipowski, 21 mars 2015

Sverige är Europeiska unionens mest innovativa land. Visste ni det? Det är inte bara så att man är i toppen, utan man utklassar dessutom många andra länder inom EU genom att ligga skyhögt över genomsnittet. Det är inte utan att man känner sig lite stolt eller hur?

Innovativ 2

Enligt Tillväxtverket så är framgångsfaktorerna för de mest innovativa länderna i EU bl.a. att man ger innovationssatsningar en central roll i företagen och att länderna investerar i högre utbildningar. Näringslivet, i de ledande länderna, satsar stora resurser på forskning och utveckling och på patentansökningar. Länderna har också en välutvecklad högre utbildning och starka kopplingar mellan näringsliv och forskning.

I Skånes regionala utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030” ska Skåne utveckla vår regionala talang. En av målbilderna där är att vi 2030 ska vara Europas mest innovativa region. Det bör vara möjligt med tanke på den FoU vi har redan i dag, den täta utbildningsstruktur som omger oss och de satsningar som vi just nu investerar i såsom ESS och MAXIV.

Men samtidigt finns det larmklockor. Skåne har en låg utbildningsnivå hos sin befolkning, vi har lågt förädlingsvärde d.v.s. produktivitet i våra företag och ett Skåne som ännu inte blivit en arbetsmarknadsregion eftersom länsgränserna fortfarande finns kvar mentalt hos Skåneborna.

Det är också oerhört tydligt hur våra yngre män och kvinnor väljer väldigt olika inriktning i sina utbildningsval. Universitetskanslerämbetet (visst är det ett vackert ord?) visar i sina undersökningar att tjejer i allt högre grad väljer att läsa vidare till högre utbildning. I Hässleholms fall är det ex. 48,2% av kvinnorna som påbörjat högskolestudier och endast 30,5% av männen innan de är 24 år. Kom igen nu killar!

Intresserad av världens roligaste uppdrag?

Få senaste inlägg automatiskt

Vad vill du läsa om?