Senaste inlägg Populäraste inlägg

Få senaste inlägg automatiskt

Mot nya mål – nu kör vi!

Av Pernilla Blixt, 25 mars 2015

Mot nya mål – nu kör vi!

Sedan ett antal år tillbaka har jag arbetat med turism- och utvecklingsfrågor på en ort i östra Skåne, och under denna tid har jag fått ständiga bevis för att samarbete ger resultat och att den gemensamma kraften i olika frågor är större än varje enskild individs.

Men jag har också lärt mig att vi har en stor utvecklingspotential i den här regionen och att vi måste bli ännu bättre på att samverka, paketera och sälja oss själva och det som faktiskt är unikt här. Mat, natur och kultur är till exempel några av de områden där vi är starka men som behöver utvecklas.

Det krävs dock vilja och hårt arbete för att omvandla en potential till någonting konkret och säljbart. Vi har alla pusselbitar här i området, men dessa måste identifieras och sättas samman på ett sätt så att stockholmare, danskar, polacker och tyskar inte kan hålla sig härifrån och vill åka hit om och om igen!

Och eftersom jag drivs av att göra skillnad så är detta vad jag ska ägna mig åt i Stiftelsen Destination Kristianstad Österlen.

En förutsättning för att lyckas med detta arbete är förstås att vi samarbetar både med kommuner och regionen kring dessa frågor. Och det gör vi. Vi ska inte göra någonting som någon annan gör, men vi kan vara ”kittet” som håller samman många aktörer.

I stiftelsen Destination Kristianstad Österlen kommer vi alltså att

1) tänka bort kommungränser och arbeta med nätverk i hela östra Skåne och västligaste Blekinge
2) fokusera på sambanden mellan samverkan, utveckling, marknadsföring och försäljning för att skapa en hållbar utveckling av regionen.
3) arbeta med befintliga erbjudanden och ge upphov till nya upplevelser som ger ökad försäljning och hållbar tillväxt.

Den 22 april ska vi ha kick-off här på Kristianstad Österlen Airport och då kommer vi att berätta mer om vår verksamhet.
Om du jobbar inom besöksnäringen bör du komma – hör av dig! info@kristianstadosterlen.se

58668ba3-a551-4a29-b4a7-2f5f9afe638c

Få senaste inlägg automatiskt

Vad vill du läsa om?