Senaste inlägg Populäraste inlägg

Få senaste inlägg automatiskt

Varför tar det sådan tid?!

Av Mikael Kipowski, 24 april 2015

Det är inte helt ovanligt att företagare och invånare upplever frustration över att offentliga projekt eller investeringar tar lång tid. Jag kan berätta att vi kommunala tjänstemän kan känna samma sak. Men kanske att vi kan gilla läget lite mer eftersom vi ofta har en bredare bild av projektet och anledningen till att det tar lite tid.

Jag kan inte låta bli att jämföra med min tid på Ideon Science Park där jag var anställd innan Hässleholms kommun. Det som framförallt skiljer mellan det privata och offentliga är att man som betraktare mycket tidigare ser när projektet eller investeringen startar upp i det offentliga just p.g.a. den demokratiska processen och transparensen som vi hela tiden eftersträvar. I det privata ser vi utomstående inte den process som föregår ett pressmeddelande om en investering som ska genomföra.

Jag har två konkreta exempel. Underhållsdepån för Öresundståg i Hässleholm och Ideon Gateway (en orange ikonbyggnad längs med E22 vid Lund norra). Låt oss börja med den senare. När jag började på Ideon Science Park fattade vi ett beslut redan under mitt första år där att bygga ett s.k. Innovationernas hus. Vid minst två tillfällen under mina sex år ändrade vi både ambition, design och plats för huset. Först 6 år senare publicerades den färdiga idén för allmänheten i samband med ansökan om bygglov m.m. För den utomstående såg det ut som att vi genomförde investeringen både snabbt och handlingskraftigt eftersom det bara 2-3 år senare stod en färdig byggnad efter det att det hade kommunicerats.

Det är i stället helt annorlunda när en investering genomförs i offentlig sektor och därav mitt andra exempel som var förra veckans stora näringslivsnyhet, med en underhållsdepå i Hässleholm. Redan när jag började i Hässleholms kommun för fem år sedan var detta projekt med i våra presentationer såsom det skulle byggas i närtid. Detta har också varit allmänhetens förväntningar. I dag fem år senare har Regionstyrelsen fattat beslut att investera i underhållsdepån.

Totalt rör det sig om en investering på dryga miljarden. För Hässleholms kommun innebär det stora möjligheter för vårt näringsliv och till en början över 100 nya arbetstillfällen. Men helt klart är det inte. Alliansen i opposition kommer eventuellt att yrka på s.k. minoritetsremiss i kommande regionfullmäktige, vilket kan innebära att beslutet tar något längre tid. Men jag har ändå stor tilltro till att vi har en underhållsdepå i Hässleholm inom de närmaste åren.

Så min uppmaning till er som ibland känner frustration. Försök i stället uppskatta den transperens som råder i offentliga stora beslut och den demokratiska process som så vackert omhuldar den.

Intresserad av världens roligaste uppdrag?

Få senaste inlägg automatiskt

Vad vill du läsa om?