Senaste inlägg Populäraste inlägg

Få senaste inlägg automatiskt

Satsning på turism och besöksnäring ger nya arbetstillfällen!

Av Mikael Kipowski, 7 maj 2015

Jag fick ett mail häromdagen från en kommuninvånare. Hon skrev att Hässleholm var tråkigt och att det behövde hända fler saker här. Jag kan delvis hålla med. Inte att Hässleholm är tråkigt för det tycker jag absolut inte, men däremot att vi behöver arbeta med vår attraktivitet. Det innebär en kombination av bostadsbyggande, stadsplanering och s.k. platsmarknadsföring d.v.s. att berätta om vår kommun och skapa anledningar att både uppleva och bo här. Vår styrka järnvägen kan annars bli en svaghet.

Därför startar vi nu en process att utveckla vår besöksnäring och turism i nordöstra Skåne tillsammans med våra grannkommuner. Intresset hos näringen är stor. Vi kommer att tillsammans med företagen nu skapa nya säsonger och teman för att fånga upp en efterfrågan på internationella marknader såsom Holland, Tyskland, England m.fl.
Samarbetet mellan kommunerna och företagen kommer att leda till ökad lönsamhet och nya arbetstillfällen. Första steget blir att ta fram vårt nuläge och potential för att kunna definiera våra marknader och målgrupper.

På det här sättet är vi säkra på att vi ska kunna nå en årlig tillväxt som skapar förutsättningar för att Skåne med hjälp av oss ska kunna skapa 7.000 nya arbetstillfällen och 500.000 nya kommersiella gästnätter från utlandet till en total omsättning på 30 miljarder SEK i Skåne år 2020. Det ni!

Som grädde på moset så fattades två viktiga beslut i kommunstyrelsen i förra veckan. Dels att investera i vandringsleder på Hovdala inför kommande Eurorando 2016 – en europeisk vandringsfestival som förväntas locka 6-7 tusen vandrare, men också investeringar i fiber för att skapa förutsättningar för att minst 95% av kommunens alla invånare och företagare ska ha tillgång till snabbt bredband innan 2020.

Intresserad av världens roligaste uppdrag?

Få senaste inlägg automatiskt

Vad vill du läsa om?