Senaste inlägg Populäraste inlägg

Få senaste inlägg automatiskt

Vart börjar och slutar en kommungräns?

Av Mikael Kipowski, 8 juni 2015

Vart går gränsen för en kommun? Är det stadsgränsen? Är det kommungränsen eller är det som i Stockholm, den upplevda gränsen av invånarna?
I rapporten ”Stad i rörelse” http://www.handelskammaren.com/uploads/media/SIR_LR.pdf framtagen av sydsvenska Handelskammaren kring mobilitet så ser det väldigt olika ut i olika kommuner. Lite beroende på vart man bor. Jag skulle själv önska att alla tyckte att kommungränsen alltid upplevdes större än vad den i praktiken är. Det skulle underlätta för alla samarbeten tror jag. I nämnda rapport konstateras det att personer bosatta i Stockholms-regionen uppfattar att de bor i Stockholms stad fast man inte gör det. Ex. Nacka kommun, Solna m.fl. De uppfattar alltså kommungränserna längre ut än vad de är i verkligheten. Samma ställda fråga i Malmö-regionen visar att man där upplever kommungränsen som mindre än vad den egentligen är.
Varför är detta en viktig fråga? Jo, det påverkar viljan hos invånare att ta del av arbetsmarknaden som i sin tur sätter begränsningar för viktiga utvecklingsområden som boendeattraktivitet och sysselsättningstillväxt. Ett konkret exempel på detta ur rapporten från sydsvenska handelskammaren är att en Skåne-bo kan tänka sig att pendla cirka dryga 40 minuter utan något byte, medan en Stockholmare kan tänka sig pendla 60 minuter med ett byte. Det är en rätt så stor skillnad. Tjugo minuter och en mindre vilja till mobilitet från Skåne-bon. Detta påverkar i högsta grad både urbanisering och tillväxt för kommuner i storstadsregioner.
För Hässleholm och Kristianstad innebär detta att vi, än mer än kommuner i stor-Stockholm, måste jobba med att korta ner restider och kvalitén i pendlingen för att möjliggöra att attraktiviteten är hög att bosätta sig. Givetvis talar tiden för oss. Vår attityd kommer att förändras. Regionalisering och globalisering ändrar våra tankemönster och vår yngre generation kommer inte att se kommungränser som många andra gör idag.
Så hur ser du på dig själv? Bor du i en stadsdel till Malmö eller bor du på landet?

Intresserad av världens roligaste uppdrag?

Få senaste inlägg automatiskt

Vad vill du läsa om?