Senaste inlägg Populäraste inlägg

Få senaste inlägg automatiskt

Tropiska fiskar i Tollarp…

Av Björn Solfors, 20 oktober 2015

Inne i den renoverade ladan i utkanten av Tollarp lever 15 000 tropiska fiskar.

Här har Johan Ljungquist och Mikael Olenmark, grundarna bakom Gårdsfisk, bestämt sig för att utveckla och kommersialisera världens mest hållbara fiskodling.

Gårdsfisk, fr v: Johan och Mikael på en stapel fiskbassänger utanför gården.

Gårdsfisk, fr v: Johan och Mikael på en stapel fiskbassänger utanför gården.

 

I början av september visade en global kartläggning av Världsnaturfonden WWF att hälften av havens fiskar och ryggradsdjur har försvunnit sedan 1970-talet. Havens ekosystem hotar på sikt att kollapsa till följd av överfiske, miljöförstöring och övergödning.

Utanför Tollarp, i en rödmålad gammal gård, läggs just nu några av pusselbitarna i jakten på en bättre havsmiljö. I företagets lokaler odlas den tropiska fisken Niltilapia under det egna varumärket Rödstrimma i Sveriges allra första integrerade vattenbruk. I det slutna, egenutvecklade systemet renas och återcirkuleras 90-95 procent av vattnet med hjälp av mekaniska filter och bakterier – de resterande procenten sprids över åkrarna som högvärdigt naturgödsel. Fiskarna, som säljs som matfisk, äter samtidigt ett så hållbart och miljövänligt foder som möjligt. På sikt är målet att fodret ska kunna tillverkas av restprodukter från exempelvis lantbruket, så att fiskoljan och fiskmjölet helt ska kunna uteslutas.

”I fiskodlingar till havs går fiskens fekalier och foderrester rakt ut i havet, vilket får en väldigt negativ inverkan på närmiljön. Vattenbruk på land är framtiden, eftersom man får en helt annan kontroll på processen”, säger Mikael Olenmark.

Under sommaren har en helgrillad variant av företagets Rödstrimma blivit en av storsäljarna på Handelsbaren i Åhus och sedan augusti säljs den färska fisken också på både COOP och ICA Maxi i Kristianstad. Efter drygt två års arbete närmar sig verksamheten break-even – men resan har bara börjat. Företagets affärsidé och långsiktiga plan handlar även om själva tekniken, det hållbara systemet bakom fiskodlingen, som man nu vill få kunderna att nappa på.

Gårdsfisk, fr v: Mikael och Johan vid en av de tio bassängerna.

Gårdsfisk, fr v: Mikael och Johan vid en av de tio bassängerna.

 

”Det finns en enorm lönsamhetskris för både grisbönder och mjölkbönder. Därför skriker många lantbrukare nu efter andra näringar och vi vill få lantbrukarna att se vårt koncept som nästa stora möjlighet. För att lyckas med det ska vi sänka investeringströskeln, kvalitetssäkra tekniken och samtidigt skapa en efterfrågan på fisken. Vi måste helt enkelt själva bevisa att det här faktiskt fungerar och har en framtid”, säger Johan Ljungquist.

Och duons satsningar tycks ligga rätt i tiden. I dag är 58 procent av all konsumerad fisk odlad och vattenbruket är faktiskt den snabbast växande livsmedelssektorn i världen. EU vill mångfaldiga satsningarna på just vattenbruk under den kommande femtonårsperioden.

”Detta är big business globalt, men Sverige ligger långt efter. Det vi gör här handlar inte om att lattja med fiskar på landet, det här är en framtida industri. Man ska tjäna pengar och samtidigt producera högkvalitativa och hållbara produkter”, säger Johan Ljungquist.

Enligt konceptet kommer företaget att sköta tillståndshantering, system och service åt kunderna och även marknadsföra fisken under det gemensamma varumärket Gårdsfisk.

”Systemet bygger på avancerad teknik och biologi och är inget man bygger i en handvändning. Vi hjälper kunderna att komma igång och finns sedan med hela tiden. Kunderna kommer bli en del av Gårdfisk-konceptet och bli en licensproducent”, säger Mikael Olenmark, som räknar med att ha systemet färdigt för kommersialisering under slutet av 2015 och början på 2016.

Gårdsfisk, Johan i labbet

Gårdsfisk, Johan i labbet

 

”Det förs redan diskussioner med intresserade lantbrukare och det första systemet hoppas kunna säljas och etableras under 2016.”

Johan Ljungquist är marinbiolog och Mikael Olenmark är civilingenjör inom teknisk vattenresurshantering. Det var just under studierna vid Lunds universitet som de lärde känna varandra.

”Vi var sex studenter som skulle göra ett projekt tillsammans som handlade om att odla fisk och grönsaker i stadsmiljö. Vi startade ett aktiebolag, mest för att det var coolt att ha ett företag”, säger Johan Ljungquist med ett leende.

När projektet avslutades 2010 hade Johan och Mikael lärt sig två avgörande saker: man ska inte vara för många när man driver företag – och man ska inte odla fisk där marken är som dyrast. Alltså bytte man fokus från städerna ut till landsbygden. Med de insikterna som grund finslipade duon vidare på sin affärsidé och startade 2013 Scandinavian Aquasystems, utvecklingsbolaget bakom varumärket Gårdsfisk. På en förfallen djurgård utanför Tollarp, den enda med en lämpligt låg prislapp, började arbetet bokstavligen från noll.

”Det var stora hål i taket på ladugården, så det första vi gjorde var att riva det gamla taket, stabilisera takstolarna och lägga på 420 kvadratmeter plåt”, säger Mikael Olenmark.

Samtidigt har ett helt nytt elsystem installerats, med egenutvecklat backupsystem, och istället för de gamla djurboxarna finns här nu tio bassänger med totalt 15 000 fiskar i 28-gradigt vatten med värmeåtervinning. Det tar cirka sex månader för en fisk att bli klar för leverans.

”Vi försöker få våra yngel optimalt sorterade och i dag har vi 99 procent hanar. De växer snabbast och är bara intresserade av att äta. Så fort det kommer en hona läggs fokus på annat och det finns risk att fisken börjar bråka”, säger Johan Ljungquist.

Rödstrimman är en relativt okänd matfisk i Sverige och konsumentmarknaden är trögrörlig. Samtidigt märker företaget en stor efterfrågan på bra matfiskar som också är miljömässigt hållbara att äta.

”Folk är ganska konservativa när det gäller att äta fisk. Därför samarbetar vi bland annat med Gastronomiprogrammet i Kristianstad, butiker och matintresserade konsumenter som tar fram nya recept och vi visar hur den kan användas till allt från sushi till grytor och gratänger. Förutom att fisken är väldigt god att äta är Rödstrimman resistent mot många sjukdomar och kräver ingen preventiv medicinering, de lever väldigt tätt och har inte så mycket revirbeteende. Så den är perfekt att odla i den här typen av miljö”, säger Mikael Olenmark.

I dag är det gamla bostadshuset på gården kontor och i en annan, intilliggande länga finns både labb, yngelodling – och plats för en framtida gårdsbutik. Resan har så här långt finansierats genom EU, nationella och regionala medel samt privata pengar och mycket tid. Mikael Olenmark och Johan Ljungquist har parallellt arbetat som miljökonsult och projektledare, vilket inte bara gett välbehövligt klirr i kassan. Kunskaperna har kommit väl till pass i de snåriga ansökningsprocesserna för projektmedel.

”Ansökningarna kräver ganska avancerade texter och budgetar, men Mikael har suttit med precis sådana frågor på ett konsultbolag. Mikael har också kunnat rita alla ritningar, vilket sparat oss massor med pengar och tid”, säger Johan Ljungquist.

Och det har onekligen behövts. Duons arbete har fått flera priser och alldeles nyligen var de inbjudna till en konferens om framtidens matförsörjning på Eat Forum i New York. Lön för mödan – i brist på annan lön.

”Våra fruar har fått jobba mycket (skratt). Vi har haft jäkligt kul under tiden och drivs av samma starka engagemang för hur havsmiljön blivit misshandlad. Sverige är ett u-land när det gäller vattenbruk och att utveckla en helt ny bransch är rätt tungt. Men någon måste driva det här framåt. Gör inte vi det så måste någon annan dåre göra det”, säger Johan Ljungquist.

 

Text och foto: Björn Solfors

 

Fotnot: Handelsbeteckningen för företagets Rödstrimma är Niltilapia, latinskt namn Oreochromis niloticus;. Vanlig Tilapia produceras ofta under tveksamma förhållanden i Asien och Sydamerika och är därför rödmarkerad av WWF. Namnet Rödstrimma har inspirerats utifrån de utmärkande röda strimmorna tvärs filén.

Intresserad av världens roligaste uppdrag?

Få senaste inlägg automatiskt

Vad vill du läsa om?