Senaste inlägg Populäraste inlägg

Få senaste inlägg automatiskt

Det går bra nu!

Av Anders Elmevik, 2 december 2015

Företaget Bisnode har på uppdrag av Skåne Nordost-kommunerna gjort en analys av hur det går för näringslivet i nordöstra Skåne. Med en Hans Rosling-liknande presentation visar Bisnode på tillväxt och konkurrenskraft i det nordostskånska näringslivet. Och PWC har presenterat en undersökning som visade att fem av tio företag i Kristianstad planerar att rekrytera det närmaste året. Jag känner att det går bra nu!

 Bisnodes analys visar både på tillväxt i antal företag och på ökad lönsamhet. I Kristianstad och Hörby växer antalet företag väl över Sverige-snittet. Den stora utmaningen har varit att alltför få företag har nyanställt personal. Men det ser ut att vända om man läser PWCs undersökning ”Företagarens vardag i Kristianstad 2015”.

 PWCs undersökning belyser utmaningar och möjligheter som många småföretagare står inför. Företagen i Kristianstad ser ut att ha medvind, och 51% uppger att planerar att rekrytera det kommande året. I en önskelista med de viktigaste förändringarna för företagande i Sverige, lyfter man upp behovet av ökat samarbete med samhällets aktörer och mellan företag samt behovet av fler kvinnliga och fler utlandsfödda företagare. Jag tolkar det som att man vill fortsätta växa och utvecklas.  

 Många företag är tyvärr missnöjda med statens och kommunernas arbete för att stötta småföretag. Det finns mycket att göra för att förenkla för företagen, och jag lovar att frågan är ständigt på dagordningen i alla kommuner i nordöstra Skåne.

 Sammantaget visar undersökningarna att det går bra för många företag, att de ofta har valt att inte nyanställa, men att många företag nu vill växa och därför planerar att rekrytera personal.  

 Det finns förstås ännu fler positiva bilder av utvecklingen i Kristianstad och nordöstra Skåne. Vi får alla hjälpas åt att kabla ut bilden av ett Kristianstad och nordöstra Skåne på frammarsch. För det går bra nu! 

Soluppgång över Kristianstad

Soluppgång över Kristianstad!

Intresserad av världens roligaste uppdrag?

Få senaste inlägg automatiskt

Vad vill du läsa om?