Senaste inlägg Populäraste inlägg

Få senaste inlägg automatiskt

Countdown – 14 dagar, 1 timme, 42 minuter och 44 sekunder!

Av Mikael Kipowski, 19 januari 2016

Sverigeförhandlingen kallas det sekretariat som fått statens uppdrag att förhandla fram en snabb utbyggnad av ny stambana för höghastighetståg i Sverige. I huvudsak handlar det om en sträckning mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg. På så sätt ska det möjliggöras en kraftig expansion av bostadsbyggande (minst 100,000 nya bostäder), en förbättrad arbetsmarknad och hållbarhet genom att fler ska välja tåg före bl.a flyg. Det största samhällsbyggarprojektet på 150 år i Sverige.

Färska beräkningar specificerar kostnaderna till mellan 190 och 330 miljarder svenska kronor. Skillnaderna beror på hur den beslutade sträckningen slutligen blir mellan Stockholm och Malmö. Sträckningen via Växjö är något dyrare än den via Ljungby/Markaryd. Det är en ansenligt hög summa pengar. Det är alla överens om. Om det är värt pengarna, ja det är en helt annan sak. Här finns det lika många åsikter som miljarder. I Skåne är vi överens om att sträckningen ska gå via Malmö, Lund och Hässleholm. Detta för att göra Skåne rundare och verka för en hel arbetsmarknad. I dag är den delad d.v.s att vi har två olika dels Kristianstad och dels Malmö. Det är inte bra för tillväxten. För att illustrera betydelsen av arbetsmarknadsregionen så kan man ta exemplet att om Skåne skulle nå en sysselsättningsgrad som rikssnittet i Sverige skulle Skåne bidra med cirka 40 miljarder kronor extra till BNP. Genom en ny stambana och viktiga följdinvesteringar på Skånebanan mellan Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad, Sveriges mest belastade enkelspår, samt västkustbanan till ett dubbelspår hela vägen till Oslo så skulle Skånes arbetsmarknad blir kraftigt förbättrad.

Det tål att upprepas flera gånger att det inte bara är själva höghastighetståget som är viktigt för Hässleholm och Skåne utan snarare den möjlighet den ger att köra snabba regionala fjärrtåg. Förutom de snabba tågen mellan Stockholm och Malmö kommer det alltså att köra tåg som kör i minst 240 km/timme mellan regionens städer med en hög turtäthet. Samtidigt kan den gamla stambanan avlastas för pågatåg och godstrafik. Som exempel kan Hässleholmaren åka till Malmö och Växjö på 30 minuter så förstår ni hur mycket förutsättningarna förbättras. Är det då värt nästan 300 miljarder? Ja enligt Sverigeförhandlingens beräkningar är det det. Man måste se investeringen som mycket långsiktig. En av de mer lyckade infrastruktursatsningar som har gjorts och som också var mycket ifrågasatt är Öresundsförbindelsen. Den kostade cirka 25 miljarder kronor att bygga, men har redan betalat tillbaka. För två år sedan gjordes en beräkning av Öresundsinstitutet att den genererat cirka 65 miljarder kronor tillbaka. Oavsett vilken åsikt man har om satsningarna så får Sverigeförhandlingen ha en eloge för hur man bygger upp stämningen.

Just nu räknar en klocka ned till själva förhandlingsstarten. Den 1 februari. Då reser en delegation från Hässleholm tillsammans med andra kommuner till Stockholm för att få ett förhandlingsbud. Det är bara de kommuner som blir aktuella för sträckningen som kommer att få ett bud. Det är minst sagt spännande. Det vi vet i dag är att Hässleholm är huvudalternativ för sträckningen samt att kommuner och andra finansiärer förväntas bidra med cirka 10% av den totala kostnaden. Resterande del kommer troligen att lånas upp. Det finns stor anledning att återkomma i ärendet. Följ gärna nedräkningen på Sverigeförhandlingens hemsida www.sverigeforhandlingen.se

Intresserad av världens roligaste uppdrag?

Få senaste inlägg automatiskt

Vad vill du läsa om?