Senaste inlägg Populäraste inlägg

Få senaste inlägg automatiskt

Erik Malmberg – ny VD på Malmberg Water

Av Björn Solfors, 29 januari 2016

En ny våg av vattenreningsbehov väller fram över Sverige. Samtidigt är storsatsningen på geoenergi redo för europeisk export.

I går stod det klart att 38-åriga Erik Malmberg tar över som ny vd för Malmberg Water – med siktet inställt på global tillväxt.

IMG_9921

Efter ganska exakt elva år som vd för Malmberg Water lämnar Johan Möllerström sin operativa roll i familjeföretaget. Nu tar istället kusinen Erik Malmberg – son till koncernchefen Per Malmberg – över stafettpinnen.

”Efter elva år som vd kom Johan till en punkt där han flaggade för att han ville göra något annat. Vi har fört en dialog under en tid och för oss känns det som ett naturligt steg att jag nu tar över som vd”, säger Erik Malmberg, familjeföretagare i femte generationen.

Så det ligger ingen fejd bakom maktskiftet?

”Absolut inte. Vi har väldigt tajta band både som kusiner och vänner. Johan tog över som vd när han var i ungefär samma ålder som jag är nu och elva år är en väldigt lång tid att vara vd. Det blir nog inte bra att gå parallellt med varandra, så därför kliver han av helt. Nu ska jag börja sätta min egen prägel på hur jag vill jobba och utefter den person jag är.”

Hur kommer det att märkas att Malmberg Water fått en ny vd?

”Jag vill inte jämföra mig med Johan. Han har gjort ett fantastiskt jobb. Jag tror att jag står för mycket passion i det jag gör och har ett stort engagemang. Hur man bygger team och jobbar tillsammans är otroligt viktigt och jag hoppas att organisationen ska märka att jag tror på öppenhet, glädje, kompetens och kreativitet.”

Erik Malmberg är utbildad civilingenjör inom väg och vatten, med specialinriktning på industriell ekonomi. Efter studierna i Lund arbetade Erik Malmberg i flera år som konsult i Stockholm, bland annat på företaget Accenture, innan det första steget in i familjeföretaget togs 2005.

”Det är nästan ett måste att man får se något annat än bara insidan av det egna företaget. Det ger nya idéer, ett fantastiskt kontaktnät och nya referenspunkter.”

Ända sedan slutet av 1990-talet har Malmberg Water utvecklat en egen teknik för biogasrening – som nu var redo för ett större kliv utåt. När hushållssopor, slam eller restprodukter från jordbruket rötas uppstår gasen som kan användas till bränsle, värme och energi. Men först måste den renas från koldioxid och som ny exportchef ledde Erik Malmberg biogasreningen mot en offensiv storsatsning i Europa 2006. Inom några år blev företaget marknadsledande i Tyskland.

”Biogasreningen har faktiskt seglat om vattenreningen och blivit vårt största affärsområde. Sedan 2008 har omsättningen för Malmberg Water ökat med över 110 procent och vi är ett av de ledande cleantechbolagen i Europa inom rent vatten och ren energi ”, säger Erik Malmberg, som närmast arbetat som affärsområdeschef inom vattenrening.

Företaget har fortfarande 40 procent av den tyska marknaden och bland kunderna finns kommuner, energibolag och riskkapitalbolag inom förnyelsebar energi. Den tyska staten har satt upp målet att minst sex procent av naturgasen ska vara utbytt mot biogas till 2020. Flera liknande mål finns runtom i Europa och 2012 bildades även ett nytt dotterbolag i England, som sedan dess vuxit till en viktig marknad.

”Vi tror också mycket på Italien och Frankrike framöver. Konkurrensen är stenhård, men vi vet att vi är duktiga.”

Steget mot biogasrening visade sig bli ett avgörande lyckokast för företaget, som föddes som en smedja i Yngsjö 1866 av smedmästaren Jöns Mattisson-Malmberg. Han började utveckla nya borrtekniker och företaget etablerade sig inom bland annat brunnsborrning. Från mitten av 1900-talet växte vattenrening fram som nästa stora nisch i Sverige och sedan dess har företaget även etablerat reningsverk i bland annat Baltikum och Kina. Nu vaknar åter efterfrågan på vattenrening hemma i Sverige, enligt Erik Malmberg. Han nämner bland annat det som hände i Everöd sommaren 2015, då förorenat dagvatten trängt in i vattenverket och förorenat dricksvattnet.

”Vi vann nyligen en upphandling på ett nytt dricksvattenverk i Tollarp, vilket Kristianstad kommun inte byggt på många, många år. Många kommuner har problem med bekämpningsmedel från åkrarna som sipprar ner i brunnarna och behöver göra barriärsåtgärder. De klarar kraven i dag, men kanske inte om ett antal år.”

Samtidigt växer efterfrågan för ett nytt, starkt affärsområde. De egenutvecklade systemen inom geoenergi, där man enkelt uttryckt tar vara på energin i marken, har redan lockat svenska storkunder som Ericsson, IKEA, DHL samt flera stora fastighetsägare och sjukhus.

”Allt fler företag har som mål att bli fossilfria. Vi tillverkar stora, kompletta system som kyler fastigheterna på sommaren och värmer dem på vintern. Fram till i dag har vi bara vänt oss till den svenska marknaden, men vi ser stora möjligheter i Europa. Precis som med bioenergin ligger Sverige långt fram med den här tekniken och nu är vi redo för export”, säger Erik Malmberg.

malmberg-3

I moderbolaget MalmbergGruppen ingår totalt tre bolag, där Malmberg Water är klart störst. Vd för Malmberg Borrning AB, där geoenergi ingår, är Eriks syster Sara Malmberg. Syskonparet har därmed tagit ett gemensamt grepp om den operativa makten i det 150-åriga familjeföretaget, som i dag har tre familjer som delägare.

”Jag och Sara är nästan jämngamla och har vuxit upp väldigt nära varandra. Vi umgås mycket även privat. Sara är extremt duktig inom miljö, kvalitet och verksamhetssystem och brinner för lagbygge och organisationer. Jag kanske är ännu mer affärsdriven som person, vilket gör oss två till en väldigt bra kombination”, säger han.

Generationsskiftet mellan den fjärde och femte generationens ägare i bolaget har förberetts länge och noggrant.

”Vi förberedde generationsskiftet väldigt tidigt och använde oss av FBN, Family Business Network, där familjeföretag kan träffas och kan gå olika kurser. Att vi öppnat upp oss på det viset, och fått nya kunskaper, blev en nyckel för oss”, säger han.

Under de arton senaste månaderna har oljepriset i världen, till följd av överproduktion och sjunkande efterfrågan, rasat med hela 70 procent. Samtidigt är elpriset rekordlågt. Trots detta sammanfattar Erik Malmberg 2015 som ett bra år för Malmberg Water och svensk miljöteknik.

”Det finns en stor investeringsvilja i grön teknik. Klimatmötet i Paris blev ett viktig statement. Vad kostar det oss att inte ha en omvärld som är ren? Vad vill vi lämna över till våra barn? Fossila bränslen har nått sin peak.”

Mitt i den globala oron är siktet inställt på nästa supermarknad – USA. Inom fem år räknar Erik Malmberg med att biogasen och geoenergin tagit sina första steg på andra sidan Atlanten.

”Dialogen har pågått en längre tid, men vi har inte satt ner foten än. USA är i ett känsligt läge med överproduktion, där de i dag exporterar energi. Men det är bara en tidsfråga innan de måste börja prioritera förnyelsebar energi.”

Dotterbolag finns i dag i Litauen, Tyskland, England, Italien, Danmark och Norge, men samtliga anläggningar tillverkas fortfarande hemma i Yngsjö och levereras till kunderna världen över i driftklara specialcontainrar. Och så ska det förbli. Att flytta produktionen till lågkostnadsländer är inget alternativ, produkterna kräver ett högt tekniskt kunnande som utvecklas och kontrolleras på plats. Dessutom trivs företaget, med totalt 160 anställda, utmärkt i den nordöstra hörnan av Skåne.

”Det här är en fantastisk plats att både bo och verka på. Ibland känns det som att Kristianstad med omnejd gör sig lite sämre än vad det faktiskt är. Här görs en massa fantastiska saker, men vi måste bli bättre på att kommunicera det och vara stolta över det. Vårt mål är att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i regionen.”

Mellan 2013 och 2014 ökade Malmberg Water omsättningen från 388 Mkr till över en halv miljard kronor, varav cirka 60 procent gäller export. Prognosen för 2015 är 430 Mkr och totalt för hela Malmberggruppen nådde omsättningen i fjol cirka 545 Mkr.

Du tar som femte generationen över ett 150-årigt familjeföretag med stark tillväxt. Hur hanterar du pressen att lyckas?

”Jag kan inte se det som press. Då skapas ingen passion för det man gör. Man måste tycka att utmaningen är kul och det gör jag: jag är en extrem tävlingsmänniska.”

 

 

 

Text och foto: Björn Solfors

Intresserad av världens roligaste uppdrag?

Få senaste inlägg automatiskt

Vad vill du läsa om?