Senaste inlägg Populäraste inlägg

Få senaste inlägg automatiskt

Hässleholm får sin station för höghastighetståg!

Av Mikael Kipowski, 7 februari 2016

IMG_1792 

Så kom det. Budet och beskedet om att Hässleholm föreslås bli en stationsort för höghastighetståg. I måndags berättade Sverigeförhandlingens chefsförhandlare HG Wessberg och Carin Håkansson Boman att Hässleholm föreslås bli ett av höghastighetsbanans stopp längs vägen mellan Malmö och Stockholm. De talade om två stora utmaningar i det här projektet. Kostnad och tid. Med förslaget menar chefsförhandlarna att de tagit hänsyn till båda dessa utmaningarna.

 Visst har vi firat beskedet, men samtidigt snabbt blivit ödmjuka inför det arbete som nu ligger framför oss. Men innan vi börjar prata om jobbet framför oss så vill jag ge kort repetition vad detta betyder för Hässleholm, Kristianstad, Skåne nordost och Skåne. Kortfattat möjliggör den här nya tillgängligheten att Skåne på allvar kan arbeta med sin största utmaning med den nu lägsta sysselsättningsgraden i Sverige. Om Skåne når en sysselsättningsgrad som rikssnittet kan hela 50 miljarder svenska kronor tillföras BRP. Det är en av de största nyttorna av investeringen. Vidare frigör en ny stambana kapacitet på några av Sveriges mest belastade banor. Södra stambanan mellan Hässleholm och Lund överbelastas redan nu, och Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm är Sveriges mest trafikerade enkelspår. Med de här investeringarna kan nästa generations Öresundståg köra på den nya stambanan med en hastighet på cirka 250 km/h och ta Hässleholmaren till Malmö på halvtimmen, Lund på 20 minuter och Jönköping på timmen. Höghastighetstågen kommer att stanna i Hässleholm. Marknaden finns för det. Det innebär att man kan ta tåget till Stockholm city på knappa två timmar. På den gamla stambanan kan vi förvänta oss en rejält ökad turtäthet med Pågatåg till våra tätorter där vi redan investerat 800 miljoner kronor. Till det kan läggas helt nya förutsättningar för godstrafiken som förväntas öka kraftigt i Sverige.

Men! Det finns alltid ett men eller hur? Det kostar. Ordentligt med pengar och ordentligt med arbetsinsats. Jag har full respekt för de som tycker att dessa pengar ska läggas till annat, men satsningen är något som politiker över partigränserna är överens om och som utgår från en mer ideologisk syn på utveckling än enbart ren och skär företagsekonomi. Därför mäts nyttan av den här investeringen på flera sätt. Utöver klassiska ROI värderas näringslivsnyttor, miljönyttor, sociala nyttor m.m.

 Med denna satsning kan Hässleholmaren se fram emot en mycket god utveckling, under förutsättning att näringsliv och offentliga aktörer samtidigt investerar i attraktivitet. Det är satsningarna på attraktivitet, d.v.s. saker som gör att man trivs i kommunen och hur intressant det är föra andra, som kommer att avgöra hur stor nyttan blir för Hässleholms kommuns invånare, företag och andra aktörer. Så till er entreprenörer där ute. Jag uppmanar er att tänka till, komma med nya idéer och givetvis förverkliga de flesta av dem. Tillsammans kommer vi att göra skillnad.

 

Intresserad av världens roligaste uppdrag?

Få senaste inlägg automatiskt

Vad vill du läsa om?