Business/Näringsliv

HjärtaKid startades som ett forum för att inspirera personer i regionen att nyttja Kristianstad Österlen Airport som startplats för sina resor, både privata och affärs relaterade, men samtidigt även inspirera personer att besöka det stora utbud av möjligheter som vi har att erbjuda i regionen. Detta genom att ett antal personer, ambassadörer, skrev själupplevda historier från sina upplevelser både lokalt men även ute på sina resor.

Responsen blev enorm och snart såg vi att det även fanns ett behov från näringslivet att få en kanal ut på ett liknande sätt. Detta behov kommer vi nu att fylla genom att vi har inlett ett samarbete med större delen av näringslivscheferna från östra Skåne som kommer att berätta sina historier om hur deras vardag ser ut och vilka företag/personer som utmärker sig på ett positivt sätt i deras respektive kommuner.

De här historierna kommer du att kunna läsa regelbundet här under HjärtaKid Näringsliv!

Mikael Kipowski

Hässleholm

Anne-Line Scheele

Tomelilla

Intresserad av världens roligaste uppdrag?

Få senaste inlägg automatiskt

Vad vill du läsa om?